Door maandag 19 juni 2017 Lees meer →

Vergadering Raad

Donderdag 22 juni, 19.30 uur
– Rekenkamer verordening & 2 nieuwe leden
– Benoeming duo-raadslid mevrouw A. de Vlieg-Bronsema
– Rekening 2016 & begroting 2018 Reestmond, Kredietbank, Recreatieschap,GGD, Regionale Uitvoeringsdienst, Veiligheidsregio
– Verkeers- & vervoersplan
– Evaluatie & vervolg stadsbus
– Jaarstukken 2016
– Meerjarenperspectief grondexploitaties
– Initiatief binnenstadplan
– Woonvisie & consultatie prestatieafspraken 2017
– Motie schuilplaats Wilhelminapark

Donderdag 29 juni, 19.30 uur
Vrijdag 30 juni, 11.00 uur
– Perspectiefnota 2018-2021
U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl

Geplaatst in: GEMEENTE