Door maandag 17 juli 2017 Lees meer →

Maaien bevordert flora en fauna De Wieden

Medewerkers van vier regionale bedrijven en een groot aantal pachters zijn de komende maanden druk met het maaien van hooilanden en afvoeren van maaisel in De Wieden. Natuurmonumenten bevordert daarmee bijzondere soorten flora en fauna in het gebied. Bij Wanneperveen moet bijvoorbeeld blauwgrasland terugkeren. Uiteraard wordt pas gemaaid als zeker is dat er geen broedvogels broeden of reekalfjes in het gras liggen.

Geplaatst in: NATUUR